Monthly Archives

februari 2017

Fotboll

Patrik Johanssons minnesfond

Patriks Johanssons minnesfond tilldelades i år till mig. Fonden har till syfte att belöna en ungdomsspelare, pojke eller flicka 13-17 år i Skrea idrottsförening som under året visat gott uppförande på och utanför planen. Spelaren skall vara en god kamrat, vara ett föredöme för…

8 februari, 2017